PHYSICAL EDUCATION ALUMNI 2011

NAME

REG. NO.

Katyambo Florence

E95/2349/08

Waluchu N. Esther

E95/2347/08

Jane Warutere

E35/23711/08

Evans Mburu Kinyanjui

E35/1940/08

Nyakerario Naomi O.

E95/2351/08

Rachael Mwaura

E35/1853/08

Lilian Cherono

E35/1748/08

Saro Fredrick Mae

E95/2333/08

Muriuki Scholastica W.

E95/2331/08

Esther Kilonzo

E95/2345/08

Kiprono Donnex

E35/24448/08